Personvernerklæring

Personvernerklæring for Lårdal Tretopphytter AS.

 

1. Behandlingsansvarlig:
Jon Runde er på vegne av Lårdal Tretopphytter AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres:
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

3. Formål med behandlingen:
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

4. Grunnlaget for behandlingen:
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

5. Innhenting av personopplysninger:
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter:
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til vår betalingsleverandør, Stripe, for å kunne betale for overnattingen. All håndering av betalinger og kortinformasjon, går direkte via Stripe. Vi ser ingen, og har ingen kortinformasjon lagret.

7. Sletting av personopplysninger:
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

8. Rettigheter for den registrerte:
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud:
Vi har et personvernombud, Jon Runde, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

10. Informasjonssikkerhet:
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.
Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@laardaltretopphytter.no

Lårdal Tretopphytter AS
Lårdalsveien 521
3891 Høydalsmo