Lårdal Badstove

Vilkår for bruk og leige.

 

Bruk av saunaen er på eige ansvar. Alle må møte ny-dusja.
 • Badstova bruker 2 timar på oppvarming. Det er ikkje lov til å stilla på temperaturen. Den er lik for alle og er 70 grader. 
 • For ei kaldare badstove kan ein opna døra og lufta i korte periodar.
 • Sjølv på Drop-In dagar må badstova forhåndsbookes minimum 2 timar før bruk.
 • Det er viktig at døra blir lukka ordentleg inntil slik at dei neste gjestene får ei varm badstove.
 • Personar med symptom på luftvegsinfeksjonar og andre smittande sjukdommar bes halde seg heime.
 • Alle skal ha med to handkle ved bading. Eit tørt og eit badehandklede. Ha på badetøy og sitt på handkle på benken. Eventuelt treng du berre eit handkle om du ikkje skal bada.
 • Booking er bindande og vi betaler derfor ikkje tilbake for utanom ved uforsvarlege vær forhald. Dette for å dekke over tapte inntekter ved å halde av din tid. Bytte og internoppgjer er heilt innafor og oppfordrast.
 • Ved leige må minst ein person vere over 18 år.
 • Saunaen er ferdig oppvarma ved innkomst.
 • Når de bookar saunaen for ei gruppe, er det dykkar private booking i tidsrommet de bookar, ingen andre skal ha tilgang til saunaen. Uteområdet elles er offentleg, og såleis tilgjengeleg for alle. Vis omsyn til kvarandre.
 • All bading i Bandak er på eige ansvar. OBS! BRUK STIGEN rett utfor badstova for å komme deg ned og opp av vatnet. Hopp ikkje uti, ikkje stup! All akrobatikk på eige ansvar, det er grunt og tidvis dårleg sikt.
 • Ver obs på at treplattingen ute er glatt når den blir våt, og ved snø og is.
 • Alkohol er tillat i moderate mengder inne i badstova, ikkje ute. Ingen raudvin eller anna drikke som kan setja farge/ misfarge på treverket. Ikkje bruk glas i badstova, pappkrus eller anna er fint.
 • Ha med godt med eige vatn.
 • Rydd opp etter deg og ta med søppelet heim.
 • Røyking ved og i badstova er ikkje tillat. Ikkje kast snus i Bandak! Tobakksforbode på heile plattinga.
 • Parkering på p-plass utanfor dei to raude bygga. «Sagbruket» og «Kommunalt bygg».
 • Skifte og oppbevara klede ved bilen.
 • Les også informasjonsskriv ved inngangen til badstova.

 

Ring Magnus for bestilling. 46 32 08 21
Ha dag og tid klart før du ringjer.
Betaling via vipps til Lårdal vel, etter bekrefta booking på SMS. Vipps nummer: 26835
Du vil få ein sms med stadfesting på din booking

Prising av badstova og bestilling. Hugs minimum 2 timar førehandsbestilling

Gruppe booking:
Måndag, Tysdag, Torsdag, Fredag og Laurdag

Drop-In:
Onsdag og Søndag

 

Gruppeprisar:
Når ein leige på dagar / tidspunkt heldt av for grupper får ein badstova for seg sjølv og sin gruppe i to timar.

 • 6 personar maks er tilrådd – 400,- for gruppe
 

Drop-In prisar:

 • 6 personar maks er tilrådd – 75,- per person